W dniach od 14 do 17 czerwca 2019 r. wielickie Stowarzyszenie Muzyczne Chór Camerata, działające pod naszym patronatem, odwiedziło partnerskie miasto Wieliczki – Bergkamen (Niemcy).
Burmistrza Wieliczki oraz Urząd Miasta i Gminy Wieliczka reprezentował radny – Ludwik Gawor.

Zespół pod dyrekcją Izabeli Szoty uczestniczył w Jubileuszu 50-lecia działalności Die Musikschule der Stadt Bergkamen (Szkoły Muzycznej Miasta Bergkamen).

W sobotę 15 czerwca Camerata zaśpiewała na Mszy Św. w kościele św. Ludgera w Selm, a następnie dała specjalny koncert dla mieszkańców tego miasta.

Przed południem, w niedzielę 16 czerwca Camerata uczestniczyła w oprawie Mszy Św. w kościele św. Elżbiety w Bergkamen, oraz dała krótki koncert.

Natomiast po południu chór wystąpił jako gość Jubileuszowego Koncertu zorganizowanego z okazji 50-lecia Die Musikschule der Stadt Bergkamen w Studiotheater Bergkamen.

Licznie zgromadzonej publiczności zespół zaprezentował „międzynarodowy” program złożony z utworów Bacha, Beethovena, Francka, Gounoda, Mozarta, Stefaniego, Verdiego oraz Moniuszki z racji przypadającej w 2019 r. 200 rocznicy urodzin kompozytora.

Chórowi akompaniowała Agnieszka Korczyńska na fortepianie, a na skrzypcach Lucyna Bugajska i Jadwiga Korab Chrzanowska – uczennica Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce, która wystąpiła również jako solistka.
Zarówno soliści, jak i Camerata zostali niezwykle ciepło przyjęci przez niemiecką publiczność.