Przykry dźwięk drewnianego wiatraka rytmiczne przypomina naszą kondycję. Cnotliwe uczynki są śmieszne, wierność – zabawna. A miłość? Miłość to nic innego, jak tylko wymysł chorej wyobraźni. Dziś szkoda czasu na ideały. Wzniosłe czyny, rycerską godność i honor odnajdziecie jeszcze Państwo na półkach bibliotecznych. Czy jedna książka wystarczy, żeby wzbudzić pozorny niepokój? Czy niepokój przerodzi się jeszcze w potrzebę walki? A co, jeśli „słońce poranka błyśnie pomarańczowem blaskiem na zbroicę przesławnego rycerza z La Manchy?
…Naprzód, naprzód, ani kroku wstecz!

Teatr BYNAJMNIEJ powstał w Wieliczce w 2004 roku. W pierwszych latach działał przy wielickim klasztorze oo. Reformatów, zaś w 2012 roku związał się ze Stowarzyszeniem Moje Krzyszkowice, a wiosny 2018 stał sie samodzielnym stowarzyszeniem.
Teatr Bynajmniej to bynajmniej nie tylko teatr, to grono ludzi, których łączy radość wspólnego tworzenia i poszukiwania swojego miejsca w życiu, pasjonatów, dla których teatr stał się sposobem kształtowania, wrażliwości na siebie i drugiego człowieka. Członkowie grupy biorą czynny udział w akcjach Narodowego Czytania, angażują się w akcje charytatywne, a także uczestniczą w festiwalach i przeglądach teatralnych.
Wspólna praca osób tworzących Teatr Bynajmniej została wyróżniona w 2016 r. głównymi nagrodami na 42. Wadowickich Spotkaniach Teatralnych „Zgraja” i 23. Otwartym Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Amatorskich ‚Odeon’ w Andrychowie oraz w 2018 r. pierwszym miejscem podczas 15. Konkursu Teatrów Amatorskich „Melpomena” w Środzie Wielkopolskiej. Ponadto zespół kilkakrotnie wziął udział w „nocach teatrów” oraz spektaklach gościnnych w miastach z których wywodzą się zaprzyjaźnione zespoły.
W repertuarze z sześciu ostatnich lat działalności teatru można spotkać się z takimi sztukami jak: „R.U.R.” wg K. Capka, „Rewizor” M. Gogola, „Orfeusz w piekle” wg K. I. Gałczyńskiego, „Przezroczyste zero” wg A. Vallejo., „Bal Manekinów” Brunona Jasieńskiego, wreszcie najnowsza sztuka: „Don Kichot” wg. Jewgienija Szwarca na którą pragniemy Państwa serdecznie zaprosić. 9 lutego 2018 roku, godz. 18.00, Wielicka Mediateka.