Jak co roku na czas ferii zimowych polecają się nasze świetlice środowiskowe