22 czerwca 2019 r. od godz. 14.00 zapraszamy do udziału w uroczystościach jubileuszu 50-lecia Orkiestry Dętej „Hejnał” z Byszyc.