Tradycyjnie w poświątecznej atmosferze zaprosiliśmy do Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce na koncert w wykonaniu uczniów nauki gry na instrumentach. Muzyczne umiejętności prezentowali podopieczni Grażyny Kwiatkowskiej i Tomasza Łataka, którzy na co dzień ćwiczą grę na pianinie, gitarze i skrzypcach. Fot. CKiTWieliczka