Akademia dla najmłodszych

Ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci w wieku 3-4 lat, które stanowią dla dzieci doskonałe przygotowanie do kolejnych etapów edukacji.

W ramach Akademii odbywają się zajęcia plastyczne, rytmiczne, nauka podstaw języka angielskiego oraz gry i zabawy, zapewniające społeczny rozwój w grupie rówieśników.

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w godz. 9.00-13.00