Zaproszenie

Fundacja Pomóżmy Pszczołom z Niepołomic zajmuje się:

* Popularyzacją wiedzy i edukacją w zakresie pszczelarstwa
* Podnoszeniem kultury pszczelarstwa w Polsce
* Działalnością w zakresie ochrony pszczół i pasiek

Fundacja realizuje w 2019 roku w Powiatach Wielickim i Bocheńskim projekt „Świat pszczół
i innych zapylaczy – żyją wśród nas”.

W ramach tego projektu w miesiącach lipiec – październik odbywać się będą bezpłatne szkolenia, przybliżającą znaczenie pszczół i innych zapylaczy dla środowiska oraz zagrożenia dla nich i warunki ich ochrony.

Będziemy mówić o znaczeniu owadów zapylających dla zachowania równowagi między przyrodą
a działalnością człowieka. Uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie rozpoznawania zagrożeń dla pszczół i innych zapylaczy, jakie występują w środowisku a także poznają możliwe sposoby reagowania na te zagrożenia.

Szkolenie trwa około 2,15 godzin zegarowych – obejmuje prezentację zagadnień wyświetlaną na ekranie oraz dyskusję i odpowiedzi na pytania.

Jest prowadzone przez inż. Igora Pawłyka, który jest Mistrzem Pszczelarstwa, członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego, przewodniczącym Komisji Hodowlanej w Woj. Związku Pszczelarskim

w Krakowie, członkiem zarządu Koła Pszczelarzy w Niepołomicach, tłumaczem literatury pszczelarskiej na język polski, autorem licznych artykułów w ogólnopolskim miesięczniku „Pszczelarstwo” i w czasopismach zagranicznych oraz wystąpień na konferencjach krajowych

i zagranicznych. Zajmuje się popularyzacją pszczelarstwa w Kołach Pszczelarzy i w szkołach w całej Polsce Prowadzi własną eksperymentalną pasiekę w powiecie wielickim.

Jest autorem filmów na youtube /igorpawlyk.carnica – youtube/ oraz prowadzi własną stronę internetową IgorPawlyk.CARNICA-YouTube i www.igorpawlyk.wordpress.com.

Gorąco zachęcamy do udziału w szkoleniu grupy powyżej 15 osób, z organizacji i instytucji z terenu Powiatu, prosimy o kontakt w sprawie rezerwacji terminu.
W celu przeprowadzenia szkolenia prosimy o zapewnienie sali, rzutnika i ekranu.

Aldona Maria Pawłyk
Fundacja Pomóżmy Pszczołom
Prezes

visualmail41@gmail.com
tel. 12 2505080

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego