Informacje przed I zjazdem dla poziomu I i III (21 września 2019 r., CER Solne Miasto)