Serdecznie zapraszamy na warsztaty ogrodniczo-plastyczne „ZIELONO MI” mające na celu edukowanie dzieci w zakresie działań ogrodniczych i plastycznych oraz rozbudzenie postaw proekologicznych.
Na zajęciach wprowadzane będą zagadnienia projektowania ogrodu i praktycznej pracy w ogrodzie poprzez sztukę. Będziemy chcieli rozbudzić świadomość znaczenia przyrody w naszym życiu; nauczyć odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy; pokazać, jak dbać o naturę poprzez ochronę i powiększanie terenów zielonych i troskę o zamieszkałych na danym terenie zwierzątek; ”uwrażliwić” rękę i oko, a tym samym nauczyć wyrażania siebie poprzez sztukę; zbliżyć dzieci do świata roślin i owadów; wprowadzić w szeroki temat aranżacji zielonej przestrzeni, projektowania ogrodów.

zielono-mi2