W sobotnie popołudnie w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce odbył się wernisaż wystawy „Fosylia czasu” autorstwa Ewy Hoppe-Nowickiej.

W najnowszych pracach autorki widoczne jest zainteresowanie tematyką industrialną, jak również nostalgia za czasem minionym. Opuszczony krajobraz przemysłowy staje się przestrzenią romantyczną i tajemniczą; odrealnione sylwetki nieczynnych już hut i fabryk uwodzą widza subtelną i nostalgiczną liryką.
Wystawę „Fosylia czasu” będzie można oglądać w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce do 17 sierpnia. Serdecznie zapraszamy! Fot. CKiTWieliczka