Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym, dla którego inspiracją jest organizowany od 42 lat Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY. Głównym celem Konkursu jest artystyczna interpretacja ruchu muzycznego orkiestr dętych poprzez jego ciekawą, twórczą i oryginalną prezentację. Uczestnikiem konkursu może być każda zainteresowana osoba bez względu na miejsce zamieszkania i wiek. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wykonanie jednego ujęcia fotograficznego (fotografia tradycyjna), które zaprezentuje Festiwal ECHO TROMBITY.

Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę.

Termin nadsyłania prac: 31 lipca 2019 (do godz.15.00)
Ogłoszenie wyników: 28 września 2019 

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu