Plan zajęć 2017/2018

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Nauka gry na
instrumentach
TOMASZ ŁATAK
(godziny do uzgodnienia z instruktorem)
Nauka gry na
instrumentach
TOMASZ ŁATAK
(godziny do uzgodnienia z instruktorem)
Nauka gry na
instrumentach

GRAŻYNA
KWIATKOWSKA
(godziny do uzgodnienia z instruktorem)

Klub Młodego Plastyka

16.30-17.30 (I grupa)
17.30-18.30 (II grupa)
16:00-17:00
Smyki w rytmie muzyki ( I grupa)
15.30-17.30
Akademia Małego Aktora
Nauka gry na
instrumentach
TOMASZ ŁATAK
(godziny do uzgodnienia z instruktorem)

Warsztaty
Kreatywnego Pisania
(wybrane poniedziałki miesiąca)
16.45-19.45
17.10 – 18.10
Smyki w rytmie muzyki
(II grupa)
16:00-17:30 ( I grupa)
17:30-19:00 (II grupa)
Klub Maluszka „Koralik”
14.00-16.00
Dyżur PTTK
Zajęcia rytmiczno-taneczne

16.40-17.25 (I grupa)
17.30-18.15 (II grupa)

18:00-21:00
Próba teatru „Sztolnia”
Próba chóru „Lutnia”

18:00-20:00

17:15- 19:15
Grupa Twórcza „W wolnej chwili”
17.30-18.30
W zdrowym ciele, zdrowy duch
(pierwszy i ostatni piątek miesiąca)
Próba chóru „Lutnia”

18:00-20:00

18.45- 19:45
Shuffle Dance
 18:00-21:00
Próba teatru „Sztolnia”
 18:00-20:00

Próba zespołu Yanabanda

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W LEDNICY GÓRNEJ
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Przedszkole
08.00-16.00

Fitness
19.30 – 20.30

Przedszkole
08.00-16.00

Zdrowy kręgosłup
19.00-19.45

Przedszkole
08.00-16.00

Fitness
19.30-20.30

Przedszkole
08.00-16.00

Gimnastyka ogólnorozwojowa
16:00-17:00 grupa początkująca
17.00-18.00 I grupa
18.00-19.00 II grupa

Zdrowy kręgosłup
19.15-20.15

Przedszkole
08.00-16.00
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W JANOWICACH
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Szkoła
8.00-14.00Klub Maluszka
„Koralik”
16.15-17.45Fitness
19.30-20.30

Szkoła
8.00-15.00

Zebranie stowarzyszenia
19.30 (I wtorek miesiąca)

Szkoła
8.00-15.00Gimnastyka Artystyczna
15.30 – 16.30Tenis stołowy
16:30-17:30

Szkoła
8.00-15.00

Zebranie KGW
18.00 (I czwartek miesiąca)

Szkoła
8.00-15.00Szachy
15:00-16:00
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W SUŁKOWIE
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Gimnastyka artystyczna
18.00-19.00

Fitness
20.30 – 21.30

Zebranie KGW
19.00 (I poniedziałek miesiąca)

 Próba
zespołu Sułkowanie
18.00-22.00 (GR II i III)

Warsztaty plastyczne
18.00-19.00

Fitness
20.30-21.30

Klub Maluszka „Koralik”  16.00-17.30Próba
zespołu Sułkowanie
17.30-22.00
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W MIETNIOWIE
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 Zajęcia prowadzone
przez SP w Mietniowie
8.00-14.00Warsztaty plastyczne
17.00-18.30
(będą odbywać się w SP)Próba zespołu Mietniowiacy
20.00-21.00
Zajęcia prowadzone
przez SP w Mietniowie
8.00-14.00Próba zespołu Mietniowiacy
17.00-21.00
   Zajęcia prowadzone
przez SP w Mietniowie
8.00-14.00Gimnastyka artystyczna
I grupa 17.00-18.00
II grupa 18.00-19.00

  Zajęcia prowadzone
przez SP w Mietniowie
8.00-14.00

Taniec nowoczesny
17.15-18.15

Fitness
19.00-20.00

Próba zespołu Mietniowiacy
20.00-21.00

   Zajęcia prowadzone
przez SP w Mietniowie
8.00-14.00Taniec nowoczesny
18.45-19.45
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W SYGNECZOWIE
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Zajęcia prowadzone
przez SP w Sygneczowie
8.00-14.00Tenis stołowy
16.30-17.30Warsztaty rękodzieła artystycznego
18.30-19.30

  Zajęcia prowadzone
przez SP w Sygneczowie
8.00-14.00

Gimnastyka dla seniora
19.00-19.45
Fitness
20.00-21.00

  Zajęcia prowadzone
przez SP w Sygneczowie
8.00-14.00
  Zajęcia prowadzone
przez SP w Sygneczowie
8.00-14.00
Gimnastyka artystyczna
17.45-18.45
Fitness
20.15-21.15
 Zajęcia prowadzone
przez SP w Sygneczowie
8.00-14.00
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W KOKOTOWIE
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Przedszkole
08.00-16.00Próba Zespołu Tańców
Regionalnych z Kokotowa
17.15-18:00
Przedszkole
08.00-16.00Gimnastyka dla Seniora
18.30-19.15Fitness
20.00-21.00

Przedszkole
08.00-16.00

Szachy
16.30-17.30

Gimnastyka artystyczna
17.30-18.30 I grupa
18.30-19.30 II grupa

Przedszkole
08.00-16.00
Fitness
20.00-21.00
Przedszkole
08.00-16.00