Plan Rozwoju Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce

Obecny Plan stanowi rezultat drugiego cyklu planowania strategicznego w instytucji po realizacji Planu rozwoju Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce na lata 2013‒2018. Zadaniem obecnego Planu jest przegląd zasobów instytucji oraz wytyczenie kluczowych obszarów rozwoju i celów do realizacji w okresie od 2019 do 2023 roku.

Plan Rozwoju Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce